Dispozitii finale

News

2011-08-01 13:57

2011 IEEE ICCP

You are cordially invited to participate in the 2011 IEEE ICCP, to be held August 25 - 27, 2011 in Cluj-Napoca, Romania. For details see http://www.iccp.ro/iccp2011.

Read more …

2010-07-29 19:44

Grile studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei'

In data de 29 aprilie 2010, a avut loc la Bucuresti reuniunea Consortiului de validare a calificarilor din domeniul de studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei".

Read more …

2010-02-02 15:28

Hotararea nr. 2 / 12.12.2009

Adunarea Generala a SCTI hotaraste procedura de inscriere a membrilor in societate

Read more …

Newsletter

SCTI Romania > Documente > Statut > Dispozitii finale

Dispozitii finale

Art.35 - ASOCIATIA isi inceteaza existenta prin dizolvare, urmata de lichidare. Pe toata perioada lichidarii, Asociatia isi mentine personalitatea juridica dobandita la constituire.

 

Art.36Lichidarea si dizolvarea patrimoniului asociatiei se va face in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 

Art.37 - In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu vor putea fi transmise catre persoane fizice.

Aceste bunuri se vor transmite catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

 

Art.38 - Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile legii, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

 

Art.39 - Exercitiul economico-financiar al ASOCIATIEI incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a aceluiasi an. Primul exercitiu financiar incepe de la data dobandirii personalitatii juridice.

Data incheierii anului financiar,  a bilantului si a contului de gestiune (venituri si cheltuieli) reprezinta data incheierii anului calendaristic - 31 decembrie.

 


Art.40 - Modificarea actului constitutiv si a prezentului statutut se poate face numai prin hotararea Adunarii generale a asociatilor, la propunerea Consiliului director.

 

Art.41 - Divizarea, comasarea sau dizolvarea asociatiei - se poate decide numai de catre Adunarea generala a asociatilor, cu repectarea legii.

 

Art.42 - Litigiile in care va fi parte Asociatia se vor solutiona in prima faza pe calea amiabila, iar in caz de nereusita a solutionarii, acestea vor fi de competenta instantelor judecatoresti din Buucuresti.

 

Art.43 - Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, aprobata cu modificari prin Legea nr.246/2005 si cu prevederile Decretului nr.31/1954 privind persoanele juridice, precum si cu legislatia in vigoare incidenta in materie.