Generalitati

News

2011-08-01 13:57

2011 IEEE ICCP

You are cordially invited to participate in the 2011 IEEE ICCP, to be held August 25 - 27, 2011 in Cluj-Napoca, Romania. For details see http://www.iccp.ro/iccp2011.

Read more …

2010-07-29 19:44

Grile studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei'

In data de 29 aprilie 2010, a avut loc la Bucuresti reuniunea Consortiului de validare a calificarilor din domeniul de studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei".

Read more …

2010-02-02 15:28

Hotararea nr. 2 / 12.12.2009

Adunarea Generala a SCTI hotaraste procedura de inscriere a membrilor in societate

Read more …

Newsletter

SCTI Romania > Documente > Statut > Generalitati

Dispozitii generale

Art.1 - “Societatea De Calculatoare Si Tehnologia Informatiei Din Romania” este persoana juridica romana, constituita pe principiul liberei asocieri, in conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr.246/2005  - privind asociatiile si fundatiile, o uniune liber consimtita a membrilor sai, o organizatie neguvernamentala, non-profit, independenta fata de partidele politice, organele de stat, de alte formatiuni ale sistemului institutional si politic, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare, actul constitutiv si prezentul statut.

 

Art.2 - “Societatea De Calculatoare Si Tehnologia Informatiei Din Romania” se constituie pe baza liberului consimtamant al membrilor fondatori - cuprinsi in tabelul anexa ce face parte integranta din prezentul statut - persoane fizice care si-au exprimat vointa de a adera la actul constitutiv si statutul asociatiei, sunt interesate in promovarea, sprijinirea si dezvoltarea activitatilor asociatiei, sustin pe plan financiar Asociatia si participa activ la actiunile organizate de asociatie.

 

Art.3 - Asociatia isi desfasoara activitatea in formele si structurile stabilite prin actul constitutiv si prezentul statut, avand autonomie organizatorica, functionala si financiara.  

 

Art.4 - Denumirea asociatiei este “Societatea De Calculatoare Si Tehnologia Informatiei Din Romania”.
Varianta prescurata a denumirii este “S.C.T.I.R.”, iar varianta in limba engleza este “Romanian Society Of Computers And Information Technology”.
Aceasta denumire, sau cel putin varianta prescurtata, va fi mentionata in orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la asociatie si va fi respectata in toate relatiile cu alte organizatii si/sau institutii din tara si/sau din strainatate.
 
“S.C.T.I.R.” va fi desemnata in cele ce urmeaza Asociatia.

 

Art.5 - Sediul Asociatiei este in Cluj-Napoca, str. Gh. Baritiu, nr 26-28, sala M04, cod postal 400027.
Sediul asociatiei poate fi schimbat la orice adresa cu respectarea procedurilor legale.

Asociatia va putea infiinta filiale si/sau sucursale si in alte localitati din tara si/sau strainatate, cu respecatarea prevederilor legale.


Art.6 - Asociatia este infiintata pe o durata de timp nelimitata, cu incepere de la data dobandirii personalitatii juridice, conform legislatiei romane.


Art.7 - Scopul Asociatiei
Scopul principal al asociatiei este coordonarea activităţii membrilor asociatiei in scopul susţinerii şi dezvoltării domeniului calculatoarelor şi al tehnologiei informaţiei, precum si reprezentarea intereselor membrilor în raport cu societatea, cu orice organisme, institutii si/sau autoritati, precum si terte persoane fizice si/sau juridice.

 

Art.8 - Obiective

 • Elaborarea şi dezvoltarea unui sistem unitar de standarde pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului şi cercetării în domeniu;
 • Elaborarea de declaraţii, puncte de vedere avizate, orientări, documente referitoare la definiri, clarificări şi taxonomii semantice în domeniul calculatoarelor şi al tehnologiei informaţiei;
 • Implicarea activă în procesul de elaborare a politicilor de dezvoltare a învăţământului, cercetării şi societăţii, în domeniul calculatoarelor şi al tehnologiei informaţiei;
 • Elaborarea de iniţiative, inclusiv legislative, oferirea unor servicii constructive în orice proces de decizie şi adoptarea unor reacţii promte la orice posibile inadvertenţe a forurilor decizionale;
 • Acordarea girului de calitate unor conferinţe, reviste, edituri şi cărţi de specialitate;
 • Promovarea principiului profesionalismului si a competentei in specialitate;
 • Editarea revistei „Romanian Journal of Computers and Information Technology” precum şi a unor publicaţii de specialitate (cursuri, monografii, volume ale unor manifestări ştiinţifice etc.);
 • Patronarea editarii unor reviste de specialitate
 • Patronarea şi organizarea unor conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • Elaborarea de propuneri pentru compatibilizarea învăţământului românesc de calculatoare cu cel euro-atlantic ca infrastructură, organizare şi conţinut;
 • Promovarea valorilor din domeniu  prin acordarea unor premii, burse private şi alte forme de stimulare din fonduri proprii, sponsorizari si alte resurse financiare obtinute de asociatie din relatiile cu tertii;
 • Stabilirea de relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi/sau din străinătate;
 • Stimularea si promovarea oricaror initiative individuale sau colective care sa conduca la cresterea prestigiului  asociatiei.

 

Art.9 - La data infiintarii, Asociatia are un patrimoniu in suma de 800 lei, constituit din varsamintele efectuate de membrii fondatori. 
 
Fondurile banesti ale Asociatiei - ce completeaza patrimoniul initial, se vor constitui din:

a) cotizatiile membrilor asociati;
a) cotizatiile membrilor asociati;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii ale persoanelor fizice si/sau juridice romane si/sau straine;
f) mosteniri;
g) sponsorizari, obtinute in temeiul unor contracte incheiate potrivit reglementarilor legale in materie;
h) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
i) alte venituri prevazute de lege.

Stabilirea nivelului cotizatiilor, modalitatii de plata a acestora si periodicitatea lor sunt in competenta Adunarii generale a asociatilor.
 
Patrimoniul Asociatiei este distinct fata de patrimoniul fiecarui asociat si va fi folosit numai in vederea realizarii obiectivelor si scopurilor asociatiei.
 
Asociatia va intocmi anual buget de venituri si cheltuieli si bilant contabil, conform dispozitiilor legale.
 
Asociatia isi va putea deschide conturi in lei si in valuta, in tara si in strainatate.
 
Pentru intregirea fondurilor banesti ale asociatiei, se vor putea infiinta, prin decizia Adunarii generale, societati comerciale - in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, care sunt in legatura cu scopul principal al asociatiei. Profitul realizat din aceste activitati economice, va fi destinat in intregime  indeplinirii scopurilor si obiectivelor asociatiei careia ii sunt subordonate.
 
Art.10 - Patrimoniul asociatiei este dedicat exclusiv scopului asociatiei.