Legi

News

2011-08-01 13:57

2011 IEEE ICCP

You are cordially invited to participate in the 2011 IEEE ICCP, to be held August 25 - 27, 2011 in Cluj-Napoca, Romania. For details see http://www.iccp.ro/iccp2011.

Read more …

2010-07-29 19:44

Grile studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei'

In data de 29 aprilie 2010, a avut loc la Bucuresti reuniunea Consortiului de validare a calificarilor din domeniul de studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei".

Read more …

2010-02-02 15:28

Hotararea nr. 2 / 12.12.2009

Adunarea Generala a SCTI hotaraste procedura de inscriere a membrilor in societate

Read more …

Newsletter

Ordin 3982 / 28 martie 2011

Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3982/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 2 - stiințe ingineresti din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ordin 3759 / 9 februarie 2011

Ordinul 3759 din 9 februarie 2011 (Ordinul 3759/2011) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia.

Ordin 4478 / 23 iunie 2011

Ordin 4478 / 23 iunie 2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematica si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011

Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011 publicata in Monitorul Oficial nr. 0018 din 10 Ianuarie 2011