Mesaj

News

2011-08-01 13:57

2011 IEEE ICCP

You are cordially invited to participate in the 2011 IEEE ICCP, to be held August 25 - 27, 2011 in Cluj-Napoca, Romania. For details see http://www.iccp.ro/iccp2011.

Read more …

2010-07-29 19:44

Grile studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei'

In data de 29 aprilie 2010, a avut loc la Bucuresti reuniunea Consortiului de validare a calificarilor din domeniul de studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei".

Read more …

2010-02-02 15:28

Hotararea nr. 2 / 12.12.2009

Adunarea Generala a SCTI hotaraste procedura de inscriere a membrilor in societate

Read more …

Newsletter

SCTI Romania > Despre noi

Cuvant inainte

Mircea Petrescu
Mircea Petrescu

Ca şi în alte domenii ale ştiinţelor inginereşti de la noi, dezvoltarea tehnicii de calcul şi folosirea prectică a acesteia au cunoscut suişuri şi coborâşuri. Am însă convingerea că în această evoluţie, contribuţia şi efortul colectiv ale specialiştilor români au fost predominant crescătoare. Înfiinţarea Societăţii academice pentru ştiinţa şi ingineria calculatoarelor este un moment de vârf în acest proces.


La acest eveniment, se cuvine să ne aducem aminte pe scurt de unele din jaloanele creşterii mişcării pentru calculatoare din România. Să nu uităm că foarte de timpuriu, la mijlocul anilor 1950, la Institutul de fizică atomică din Bucureşti a fost construit primul calculator electronic numeric, ţara noastră fiind printre primele din lume- a doua în Europa răsăriteană- în această materie. În paralel, s-a lucrat în anii care au urmat la Timişoara, la Cluj şi în alte părţi, în universităţi, industrie şi armată. În anul 1967, în România a fost iniţiat şi pus în lucru primul Program naţional pentru tehnica de calcul. Acest program a condus la naşterea producţiei industriale de specialitate, la organizarea cercetării ştiinţifice, a sprijinit preocupările din învăţământul superior, a determinat înfiinţarea unei reţele ample de centre de calcul şi un proces larg  de folosire a calculatorelor în economie şi viaţa socială. Din păcate, în urmă cu aproape două decenii, unele din aceste progrese au stagnat, începând cu activitatea industrială şi, pentru un timp, cu aplicaţiile în economie. Desigur, între timp multe lucruri au fost îndreptate şi în prezent ştiinţa şi ingineria calculatoarelor de la noi avansează.


Este esenţial şi corect ca privind înapoi, să înţelegem şi să relevăm locul central ocupat de învăţământul superior de specialitate din România, începând cu catedrele de calculatoare, în procesul complex evocat succint mai sus. A fost un considerabil aport colectiv, de înţelegere colegială şi de colaborare. În acest efort s-au distins, prin realizări remarcabile, grupuri de lucru şi colegi care au organizat şi condus mersul înainte. Prima grupă de calculatoare a fost organizată la Politehnica din Timişoara, în urmă cu peste patru zeci de ani. Colegii de la Politehnica din Bucureşti au adus o contribuţie notabilă prin conceperea şi introducerea în fabricaţia industrială a familiilor de microcalculatoare şi minicalculatoare, atât de cunoscute în epocă. Întreaga familie a catedrelor noastre din toate centrele universitare a avut un aport de neînlocuit la pregătirea de specialişti şi la dezvoltarea de aplicaţii. Se înţelege că nu am fost singuri, universităţile noastre şi alţi colegi fiind alături de noi. Cred că trebuie să fim mândri, cu toţii, pentru ce a făcut familia catedrelor noastre de calculatoare în acest domeniu. În efortul său, comunitatea noastră a fost călăuzită nu numai de chemarea intelectuală şi tehnică specifică, ci şi de dorinţa de progres a ţării.


Mulţumesc colegilor mei pentru onoarea de a îmi fi încredinţat scrierea acestor rânduri. Din toată inima urez  Societăţii noastre succes deplin în misiunea ce şi-a asumat.

 

Prof.dr.ing. Mircea Petrescu - Membru al Academiei Române şi Vicepresedinte al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România