Ce isi propune

News

2011-08-01 13:57

2011 IEEE ICCP

You are cordially invited to participate in the 2011 IEEE ICCP, to be held August 25 - 27, 2011 in Cluj-Napoca, Romania. For details see http://www.iccp.ro/iccp2011.

Read more …

2010-07-29 19:44

Grile studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei'

In data de 29 aprilie 2010, a avut loc la Bucuresti reuniunea Consortiului de validare a calificarilor din domeniul de studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei".

Read more …

2010-02-02 15:28

Hotararea nr. 2 / 12.12.2009

Adunarea Generala a SCTI hotaraste procedura de inscriere a membrilor in societate

Read more …

Newsletter

SCTI Romania > Ce isi propune

Ce isi propune

 • Elaborarea şi dezvoltarea unui sistem unitar de standarde pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului şi cercetării în domeniu;
 • Elaborarea de declaraţii, puncte de vedere avizate, orientări, documente referitoare la definiri, clarificări şi taxonomii semantice în domeniul calculatoarelor şi al tehnologiei informaţiei;
  Implicarea activă în procesul de elaborare a politicilor de dezvoltare a învăţământului, cercetării şi societăţii, în domeniul calculatoarelor şi al tehnologiei informaţiei;
 • Elaborarea de iniţiative, inclusiv legislative, oferirea unor servicii constructive în orice proces de decizie şi adoptarea unor reacţii promte la orice posibile inadvertenţe a forurilor decizionale;
 • Acordarea girului de calitate unor conferinţe, reviste, edituri şi cărţi de specialitate;
 • Promovarea principiului profesionalismului si a competentei in specialitate;
 • Editarea revistei „Romanian Journal of Computers and Information Technology” precum şi a unor publicaţii de specialitate (cursuri, monografii, volume ale unor manifestări ştiinţifice etc.);
 • Patronarea editarii unor reviste de specialitate
 • Patronarea şi organizarea unor conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • Elaborarea de propuneri pentru compatibilizarea învăţământului românesc de calculatoare cu cel euro-atlantic ca infrastructură, organizare şi conţinut;
 • Promovarea valorilor din domeniu  prin acordarea unor premii, burse private şi alte forme de stimulare din fonduri proprii, sponsorizari si alte resurse financiare obtinute de asociatie din relatiile cu tertii;
 • Stabilirea de relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi/sau din străinătate;
 • Stimularea si promovarea oricaror initiative individuale sau colective care sa conduca la cresterea prestigiului  asociatiei.